nhà máy xay bột trong Tiếng Anh là gì?

nhà máy xay bột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà máy xay bột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà máy xay bột

    * dtừ

    flour-mil