nhà máy chế biến hột điều trong Tiếng Anh là gì?

nhà máy chế biến hột điều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà máy chế biến hột điều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà máy chế biến hột điều

    cashew processing plant