nhà của cha xứ trong Tiếng Anh là gì?

nhà của cha xứ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà của cha xứ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà của cha xứ

    * dtừ

    parsonage