nhà để dụng cụ trong Tiếng Anh là gì?

nhà để dụng cụ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà để dụng cụ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà để dụng cụ

    * dtừ

    field house