ngăn nắp gọn gàng trong Tiếng Anh là gì?

ngăn nắp gọn gàng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn nắp gọn gàng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn nắp gọn gàng

    * ngđtừ

    slick