ngăn chận trong Tiếng Anh là gì?

ngăn chận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn chận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăn chận

  * dtừ

  exclusion, estoppage

  * ngđtừ

  exclude, avert, estop

  * ttừ

  avertable

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăn chận

  to stop, block, prevent