ngăn bên lò sưởi trong Tiếng Anh là gì?

ngăn bên lò sưởi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn bên lò sưởi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn bên lò sưởi

    * dtừ

    hob