ngăn cấm trong Tiếng Anh là gì?

ngăn cấm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn cấm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăn cấm

  * dtừ

  forbid; debar; interdict; prohibit; ban

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngăn cấm

  * verb

  to forbid; to debar

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăn cấm

  to prevent, hinder, forbid, prohibit