ngăn để hành lý trong Tiếng Anh là gì?

ngăn để hành lý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn để hành lý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn để hành lý

    * dtừ

    boot