ngăn lại trong Tiếng Anh là gì?

ngăn lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngăn lại

  * ngđtừ

  manacle, contain, keep, temper

  * thngữ

  to hold back

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngăn lại

  to prevent, block