ngăn kéo bề bộn bẩn thỉu trong Tiếng Anh là gì?

ngăn kéo bề bộn bẩn thỉu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn kéo bề bộn bẩn thỉu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn kéo bề bộn bẩn thỉu

    * dtừ

    glory-hole