ngăn kín trong Tiếng Anh là gì?

ngăn kín trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngăn kín sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngăn kín

    * dtừ

    compartment