liên trong Tiếng Anh là gì?

liên trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên

    inter-; pan-

    xa lộ liên mỹ pan-american highway

    lập một mạng liên châu âu để giảm bớt gánh nặng chi phí to build a pan-european network to relieve the cost burden

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên

    (1) union, connection; (2) successive, following