liên hồi trong Tiếng Anh là gì?

liên hồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hồi

    continuous, salvo

    hỏi liên hồi rapid fire interrogation

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên hồi

    continuous, salvo