liên minh trong Tiếng Anh là gì?

liên minh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên minh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên minh

  union; alliance; coalition; league

  chính sách liên minh& policy of allianc

  liên minh phương bắc là phe đối lập chủ chốt ở apganixtan the northern alliance is the leading opposition group in afghanistan

  (liên minh với ai) to ally oneself with/to somebody; to enter into alliance with somebody; to enter in league with somebody

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên minh

  to unite, allied, alliance