liên hoan trong Tiếng Anh là gì?

liên hoan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hoan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên hoan

  party

  tổ chức liên hoan chia tay trước khi đi nước ngoài to hold a leave-taking party before going abroad

  buổi liên hoan làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 10 tuổi! this party's made me feel ten years younger!

  festival

  liên hoan âm nhạc mùa hè summer music festival