liên tục trong Tiếng Anh là gì?

liên tục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên tục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên tục

    continuous; constant; uninterrupted

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên tục

    to continue, continuous