liên đại trong Tiếng Anh là gì?

liên đại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên đại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên đại

    eon