liên hợp trong Tiếng Anh là gì?

liên hợp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hợp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên hợp

  conjugate

  nhóm liên hợp conjugate groups

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • liên hợp

  * verb

  to conjugate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên hợp

  to conjugate