liên mỹ trong Tiếng Anh là gì?

liên mỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên mỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên mỹ

    pan-american

    đại hội thể thao liên mỹ pan-american games

    hãng hàng không liên mỹ pan-american airways