liên đới trong Tiếng Anh là gì?

liên đới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên đới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên đới

    joint

    các con nợ liên đới jointly liable debtors

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên đới

    joint