liên chi trong Tiếng Anh là gì?

liên chi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên chi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên chi

    joint branch

    liên chi hồ điệp in succession

    associated (party cell)