liên ứng trong Tiếng Anh là gì?

liên ứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên ứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • liên ứng

  * dtừ

  consensus

  * ttừ

  consensual

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • liên ứng

  interactive