liên hoa trong Tiếng Anh là gì?

liên hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hoa

    lotus