liên hoàn trong Tiếng Anh là gì?

liên hoàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên hoàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên hoàn

    uninterrupted

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • liên hoàn

    linked, joined together, uninterrupted