liên ba trong Tiếng Anh là gì?

liên ba trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên ba sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên ba

    (music) three continuing notes