liên kết chặt chẽ trong Tiếng Anh là gì?

liên kết chặt chẽ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên kết chặt chẽ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên kết chặt chẽ

    * đtừ knit