liên cầu trùng trong Tiếng Anh là gì?

liên cầu trùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ liên cầu trùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • liên cầu trùng

    streptococcus