lệnh trong Tiếng Anh là gì?

lệnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lệnh

  order; command

  nhận lệnh của ông chủ to take orders from one's boss

  làm theo lệnh ai to act on somebody's orders

  to instruct; to direct; to order

  tôi làm đúng theo lệnh đã ra i did as i was directed

  ông ta lệnh cho họ phải đi ngay lập tức he directed them to leave at once

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lệnh

  * noun

  order, decree

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lệnh

  law, order, command, decree