lệnh kèn trong Tiếng Anh là gì?

lệnh kèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lệnh kèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lệnh kèn

    * dtừ

    bugle call