giải thể trong Tiếng Anh là gì?

giải thể trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải thể sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • giải thể

  to dissolve

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • giải thể

  * verb

  to disintegrate, to disband

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • giải thể

  to disintegrate, disband, dissolve