giải an ủi trong Tiếng Anh là gì?

giải an ủi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải an ủi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải an ủi

    consolation prize

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • giải an ủi

    consolation prize