giải ôxca trong Tiếng Anh là gì?

giải ôxca trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải ôxca sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải ôxca

    * dtừ

    oscar