giải bét trong Tiếng Anh là gì?

giải bét trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải bét sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải bét

    * dtừ

    booby prize