giải khuyến khích trong Tiếng Anh là gì?

giải khuyến khích trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giải khuyến khích sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giải khuyến khích

    consolation prize

    giải khuyến khích : giải trao cho đấu thủ bị thua hoặc không đoạt giải nhất consolation prize : a prize given to a competitor who loses or does not win the first prize