gỗ trong Tiếng Anh là gì?

gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • gỗ

  wood; lumber; timberwood

  gỗ cứng hardwood

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • gỗ

  * noun

  wood; timber wood

  gỗ cứng: hard wood

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • gỗ

  wood, lumber, timber