gỗ anh đào trong Tiếng Anh là gì?

gỗ anh đào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ anh đào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ anh đào

    * dtừ

    cherry