gỗ ôliu trong Tiếng Anh là gì?

gỗ ôliu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ ôliu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ ôliu

    * dtừ

    olive