gỗ tùng trong Tiếng Anh là gì?

gỗ tùng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ tùng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ tùng

    * dtừ

    deal