gỗ gaiac trong Tiếng Anh là gì?

gỗ gaiac trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ gaiac sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ gaiac

    * dtừ

    guaiacum