gỗ ép trong Tiếng Anh là gì?

gỗ ép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ ép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ ép

    * dtừ

    xem gỗ dán