gỗ rác trong Tiếng Anh là gì?

gỗ rác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ rác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ rác

    waste wood