gỗ nhẹ trong Tiếng Anh là gì?

gỗ nhẹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ nhẹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ nhẹ

    * dtừ

    corkwood