gỗ xốp trong Tiếng Anh là gì?

gỗ xốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ xốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ xốp

    * dtừ

    corkwood