gỗ dái ngựa trong Tiếng Anh là gì?

gỗ dái ngựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ gỗ dái ngựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • gỗ dái ngựa

    * dtừ

    mahogany