wire gage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire gage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire gage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire gage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire gage

  * kỹ thuật

  bảng cỡ dây

  thước đo

  điện:

  cỡ dây

  toán & tin:

  thước đo, cỡ dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wire gage

  Similar:

  wire gauge: gauge for measuring the diameter of wire