wirer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wirer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wirer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wirer.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wirer

    someone who sends a telegram

    Similar:

    wireman: a worker who installs and repairs electric wiring

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).