wire brush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire brush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire brush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire brush.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire brush

  * kỹ thuật

  bàn chải cọ

  hóa học & vật liệu:

  bàn chải bằng kim loại

  y học:

  bàn chải kim loại

  xây dựng:

  chổi kim loại