wire mesh nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire mesh nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire mesh giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire mesh.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire mesh

  * kỹ thuật

  lưới đan dây thép

  lưới dây thép

  lưới sợi hàn

  lưới thép