wire rope nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wire rope nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wire rope giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wire rope.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wire rope

  * kỹ thuật

  dây cáp

  điện:

  cáp dây thép

  cáp sợi thép